آیا تکنولوژی سونیک قادر به رسوبزدایی و جلوگیری از رسوب می باشد؟

چه تفاوتی بین مدل های کوچک خانگی و مدل های صنعتی وجود دارد ؟

شرایط گارانتی دستگاه چگونه است؟

آیا امواج منتشره از دستگاه سونیک اختلالی در سیستم های منصوبه ایجاد می نماید ؟

آیا بعد از نصب دستگاه سونیک آب آشامیدنی قابل شرب خواهد بود ؟

نتایج پس از نصب چگونه قابل رویت می باشد ؟

رسوبات موجود در آب به کجا منتقل می شود ؟

سونیک قابل نصب روی چه لوله ای می باشد ؟

مصرف برق دستگاه های سونیک چه مقدار می باشد؟

تا چه فاصله ای امواج از محل نصب دستگاه منتشر می گردد ؟

آیا امواج منتشره قابل رویت می باشند؟

آیا در هنگام خاموش بودن پمپ امواج منتشر می گردند ؟

آیا دستگاه قابلیت نصب بر روی مدار بسته و باز را دارد؟

آیا دستگاه بر روی ذرات و براده های آهن موجود در آب تأثیر دارد؟