شرکت فراالکتریک از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع رسوب زدا های الکترونیکی آغاز نموده است.

مایه مباهات است که به عنوان اولین و بزرگترین شرکت در عرصه بومی سازی این تکنولوژی شناخته شده ایم.

محصولات ما شامل … میباشد.

شایان ذکر است در بین تمامی تولیدات ما، رسوب زدای اولتراسونیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این به کارگیری امواج اولتراسونیک است که سونیک را از مابقی متمایز کرده است.

با افتخار اعلام می داریم طی سال های اخیر، بیش از ده هزار پروژه فعال در سطح کشور داشته ایم.