مشکلات اسید شویی پکیج 

اسید شوییبعضی از تعمیرکاران خیلی بی سلیقه هستند و اسید شویی را بصورتی انجام میدهند که باعث خراب شدن کاشی و سرامیک شده و این نوع خسارات ها غیر قابل جبران هستند چرا که اسید به اندازه ای قوی است که با ریخته شدن اسید روی کاشی و سرامیک لعاب آنها را از بین ببرد و در صورت ریختن آن روی سینک ظرف شویی باعث لک شدن استیل سینک ظرفشویی می شود یکی از معایب اسید شویی در منزل بوی بد اسید و موارد دیگری که میتواند برای کودکان و حیوانات خانگی خطر ناک باشد.

مطالب مرتبط