زمان اسید شویی چقدر است؟

زمان اسید شویی از حدود ۲ تا ۷ ساعت که بستگی به شدت خرابی پکیج دارد،

time_icon_@2x اسید شویی در خانه انجام می شود و پس از چند بار چرخش اسید در لوله های مسی پکیج رسوب های تجمع یافته را کم کم از بین میبرد اما اسید شویی واقعی باید توسط چند مدل اسید خاص انجام شود که بطور کامل اثر رسوب از بین برود و چندین ساعت هم بطول می انجامد؛ اگر پکیج نو برای اولین بار بعد از یک سال نیاز به اسید شویی داشته باشد تجمع اسید برای دومین بار زودتر از یک سال رخ می دهد مثلا ۱۰ ماه و به مرور زمان اسید شویی باید زودتر انجام شود، چرا که بعد از هر بار اسید شویی کیفیت لوله های مسی کمتر شده و خلل و فرج ایجاد شده در لوله مسی باعث می شود که رسوب سریعتر جذب شود. در حقیقت اسید شویی زیاد باعث کم شدن عمر مبدل می شود.

مطالب مرتبط