آیا پکیج نیاز به نگهداری دارد؟ چطور نگهداری کنیم؟

هر وسیله و دستگاه صنعتی نیاز به تعمییرات و نگهداری دارد از کولر آبی گرفته تا وسیله نقلیه و هر چه در تعمیر و نگهداری آنها بی حوصلگی بخرج دهیم هزینه تعمییرات آن بیشتر و بیشتر می شود شاید با یک روغن کاری ساده از سوختگی موتور کولر جلوگیری کنیم، حتما شما هم تجربه اش را داشته اید و پکیج هم از این قاعده مستثنی نیست نیاز به تعمیرات و نگهداری دارد و با کمی دقت می توانید هزینه تعمیرات آن را کم و عمر آن را زیاد کنید؛

 سرویس پکیج

یکی از عوامل اصلی خرابی پکیج تجمع رسوب در مبدل پکیج است و نه تنها عمر پکیج را کم میکند بلکه تعمیرات و تعویض بعضی از قطعات را هم برای سرویس کار، سختتر میکند و باعث آسیب دیدن قطعات دیگر در هنگام تعمیر میشود پس هر باری که سرویس کار برای سرویس پکیج شما می آید مجبور است خیلی قطعاتی را که فقط به علت تجمع رسوب خراب شده اند را تعویض کند.

مطالب مرتبط