مزایای رسوب گیر سونیک:

icon09 بهداشتی بودن محصول

icon11 عدم استفاده از مواد شیمیایی

icon01  صفر بودن هزینه نگهداری

icon08 مصرف برق بسیار پایین (کمتر از ۳ وات)

 icon04سریع و آسان بودن نصب

کوچک و سبک بودن

icon10 آگاهی از وضعیت عملکرد دستگاه توسط چراغ LED روی آن

icon05 نامحدود بودن طول عمر دستگاه

icon03 ثبات عملکرد (مستقل از میزان مصرف یا سرعت آب)

 technology-icon-png-icon-technology-1710x1710 مطابق تکنولوژی روز دنیا