زمان سرویس پکیج

sonicserviceعمر پکیج و زمان سرویس آن وابسته به کیفیت آب منطقه و همچنین نحوه استفاده از پکیج دارد اگر شما دوست داشته باشید که از آب گرم بیش از اندازه استفاده کنید و یا اینکه خانه شما در زمستان بیش از حالت طبیعی گرم باشد پکیج شما زودتر نیاز به سرویس پیدا می کند؛ معمولا فاصله زمانی سرویس پکیج از ۶ ماه تا یک یا دو سال است.

سرویس پکیج

مطالب مرتبط