موارد استفاده از رسوب گیر سونیک:

پکیج دیواری

پکیج مناسبآبگرمکن

آبگرمکنماشین لباسشویی

ماشین لباسشوییماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی

علاوه بر موارد فوق، دستگاه های صنعتی کوچک، ضمن در نظر گرفتن شرایط لازم می توانند از سونیک استفاده کنند.