پیدا کردن لوله ورودی آب سرد برای نصب رسوب گیر سونیک.

245995_09c44بعضی از پکیج ها دارای شیر با رنگ آبی هستند که نشان دهنده لوله ورودی آب سرد به پکیج است؛ در صورتی که مدل شیر فرق داشته باشد و با رنگ مشخص نشده بود بهترین راه حل باز کردن آب گرم است و بعد از گرم شدن آب، لوله های زیر پکیج را با دست خود لمس کنید. لوله ای که سرد است آن لوله مربوط به لوله ورودی آب سرد می باشد و شما می توانید رسوب گیر پکیج سونیک را به راحتی روی آن نصب کنید