علائم رسوب گرفتگی مبدل پکیج

اولین علائم افت دما و دبی یا همان افت فشار آب گرم است، برای تشخیص آن اگر شیر آب گرم را باز کردید و فشار آن کم بود، ولی در عین حال شعله های پایین و بالای پکیج هر دو روشن بودند و آب همچنان سرد و یا ولرم بود این مشکل یکی از بارزترین علائم رسوب گرفتگی پکیج است؛

Low-water-pressure-web کم بودن فشار آب گرم نشان دهنده این است که مبدل پکیج شما در حال تجمع رسوب است، در این زمان شما با نصب رسوب گیر مطمئن و کاربردی میتوانید زمان رسوب گیری را کمتر کنید و اگر قرار باشد که شما یک سال دیگر برای رسوب زدایی از پکیج اسید شویی کنید امکان دارد تا نزدیک به دو سال دیگر اسید شویی به تعویق بیافتد.

مطالب مرتبط