تاثیر رسوب بر مصرف گاز و انرژی چقدر است؟

93827اگر مبدل شما رسوب گرفته باشد بدلیل اینکه دستگاه برای رسیدن به دمای مشخص شده از تمام توان خود استفاده میکند میزان مصرف گاز نیز باتبع آن افزایش می یابد و انرژی بیشتری را برای گرم نگهداشتن آب مصرف میکند.

مطالب مرتبط

 پیشگیری از تجمع رسوب در پکیج

 پیشگری

بهترین پیشگیری استفاده از رسوب گیر های پکیج است که انواع مختلفی در بازار وجود دارد که هر کدام نقاط ضعف و قوتی دارند و بعضی مدلها اصلا کارایی ندارند، راه دیگری برای بالاتر بردن عمر پکیج قرار دادن درجه آن در دمای استاندارد ۶۰ درجه سانتیگراد است، اما بعضی ها دوست دارند که همیشه خانه و حمام آنها گرمتر از گرمای معمول باشد که پکیج این گروه از مصرف کنندگان خیلی زودتر از موعد نیاز به اسید شویی پیدا میکند.

مطالب مرتبط

 مشکلات اسید شویی پکیج 

اسید شوییبعضی از تعمیرکاران خیلی بی سلیقه هستند و اسید شویی را بصورتی انجام میدهند که باعث خراب شدن کاشی و سرامیک شده و این نوع خسارات ها غیر قابل جبران هستند چرا که اسید به اندازه ای قوی است که با ریخته شدن اسید روی کاشی و سرامیک لعاب آنها را از بین ببرد و در صورت ریختن آن روی سینک ظرف شویی باعث لک شدن استیل سینک ظرفشویی می شود یکی از معایب اسید شویی در منزل بوی بد اسید و موارد دیگری که میتواند برای کودکان و حیوانات خانگی خطر ناک باشد.

مطالب مرتبط

زمان اسید شویی چقدر است؟

زمان اسید شویی از حدود ۲ تا ۷ ساعت که بستگی به شدت خرابی پکیج دارد،

time_icon_@2x اسید شویی در خانه انجام می شود و پس از چند بار چرخش اسید در لوله های مسی پکیج رسوب های تجمع یافته را کم کم از بین میبرد اما اسید شویی واقعی باید توسط چند مدل اسید خاص انجام شود که بطور کامل اثر رسوب از بین برود و چندین ساعت هم بطول می انجامد؛ اگر پکیج نو برای اولین بار بعد از یک سال نیاز به اسید شویی داشته باشد تجمع اسید برای دومین بار زودتر از یک سال رخ می دهد مثلا ۱۰ ماه و به مرور زمان اسید شویی باید زودتر انجام شود، چرا که بعد از هر بار اسید شویی کیفیت لوله های مسی کمتر شده و خلل و فرج ایجاد شده در لوله مسی باعث می شود که رسوب سریعتر جذب شود. در حقیقت اسید شویی زیاد باعث کم شدن عمر مبدل می شود.

مطالب مرتبط