Tag Archives: خرابی پکیج

زمان اسید شویی چقدر است؟

زمان اسید شویی از حدود ۲ تا ۷ ساعت که بستگی به شدت خرابی پکیج دارد،

time_icon_@2x اسید شویی در خانه انجام می شود و پس از چند بار چرخش اسید در لوله های مسی پکیج رسوب های تجمع یافته را کم کم از بین میبرد اما اسید شویی واقعی باید توسط چند مدل اسید خاص انجام شود که بطور کامل اثر رسوب از بین برود و چندین ساعت هم بطول می انجامد؛ اگر پکیج نو برای اولین بار بعد از یک سال نیاز به اسید شویی داشته باشد تجمع اسید برای دومین بار زودتر از یک سال رخ می دهد مثلا ۱۰ ماه و به مرور زمان اسید شویی باید زودتر انجام شود، چرا که بعد از هر بار اسید شویی کیفیت لوله های مسی کمتر شده و خلل و فرج ایجاد شده در لوله مسی باعث می شود که رسوب سریعتر جذب شود. در حقیقت اسید شویی زیاد باعث کم شدن عمر مبدل می شود.

مطالب مرتبط

آیا پکیج نیاز به نگهداری دارد؟ چطور نگهداری کنیم؟

هر وسیله و دستگاه صنعتی نیاز به تعمییرات و نگهداری دارد از کولر آبی گرفته تا وسیله نقلیه و هر چه در تعمیر و نگهداری آنها بی حوصلگی بخرج دهیم هزینه تعمییرات آن بیشتر و بیشتر می شود شاید با یک روغن کاری ساده از سوختگی موتور کولر جلوگیری کنیم، حتما شما هم تجربه اش را داشته اید و پکیج هم از این قاعده مستثنی نیست نیاز به تعمیرات و نگهداری دارد و با کمی دقت می توانید هزینه تعمیرات آن را کم و عمر آن را زیاد کنید؛

 سرویس پکیج

یکی از عوامل اصلی خرابی پکیج تجمع رسوب در مبدل پکیج است و نه تنها عمر پکیج را کم میکند بلکه تعمیرات و تعویض بعضی از قطعات را هم برای سرویس کار، سختتر میکند و باعث آسیب دیدن قطعات دیگر در هنگام تعمیر میشود پس هر باری که سرویس کار برای سرویس پکیج شما می آید مجبور است خیلی قطعاتی را که فقط به علت تجمع رسوب خراب شده اند را تعویض کند.

مطالب مرتبط